AGENDA

3 juni    : pitches van ondernemers

9 sept.  : pitches van ondernemers

14 okt.    : pitches van ondernemers + openbare ledenvergadering

NIEUWS UPDATE

Met deze KUH nieuws update informeren we onze leden en geïnteresseerden regelmatig over de laatste ontwikkelingen, zoals nieuwe en lopende financieringen, mogelijkheden tot deelname in een financiering tegen een rentevergoeding van 3,5% of 6% en een speciale masterclass ondernemingsplan voor (potentiele) ondernemers.

 Nieuwe leden voor bestuur en RvT

Tijdens de goed bezochte algemene ledenvergadering op 18 maart trad een lid van het bestuur en een lid van de raad van toezicht af. Maar er waren direct weer voordrachten voor nieuwe kandidaten die door de ledenvergaderingen werden overgenomen. Gerco Tolsma trad af als bestuurslid maar trad weer toe tot de Raad van toezicht waar een vacature was ontstaan door het om gezondheidsredenen aftreden van Dien de Boer. Irene Linn is benoemd tot Secretaris in het bestuur. Ferry van ’t Hull is de nieuwe Penningmeester en Léone Damen is bestuurslid PR & Communicatie geworden. De kredietunie HLMR e.o. is erg blij met hun komst. Dit is een hele mooie aanvulling op het team dat geheel uit vrijwilligers bestaat. Zo waardoor we nog meer slagkracht krijgen.

Rente ongewijzigd

Tijdens de recente ledenvergadering bleven de rentes voor zowel kredietgevers als kredietnemers ongewijzigd. Kredietnemers betalen 8% per jaar en kredietnemers ontvangen een mooie rente van 6% per jaar wanneer zij, met bemiddeling van de KUH, rechtstreeks meedoen in een financiering. Het verschil tussen beide rentes is de dekking van de kosten van de kredietunie. Alternatief voor een kredietgever is om een KUH-certificaat aan te schaffen van € 5.000 waarop een rente van 3,5% per jaar wordt vergoed. Wij zorgen voor spreiding van het risico door te participeren in meerdere financieringen. Daarnaast wordt nog een stroppenpot opgebouwd. Meer weten over hoe je kunt deelnemen? Kijk op onze website www.kredietuniehaarlemmermeer.nl

 Financiering voor onderneemster Karin v.d. Berg

Karin v.d. Berg van Marketing Creator is een gedreven onderneemster. Zij kon haar plannen voor de uitbreiding van haar marketingadviespraktijk met de verkoop van een apparaat dat bij diverse therapieën herstel bevorderend werkt prima presenteren tijdens de recente ledenvergadering van de kredietunie HLMR. En dat sloeg ook aan bij de leden. Dankzij hun bijdragen heeft ze nu de financiering gekregen die ze nodig heeft om haar plannen succesvol te kunnen uitvoeren.

Bij de ondertekening van de leningsovereenkomst bedankte Karin van de Berg het bestuur van de kredietunie voor de adviezen die ze tijdens alle stappen in het aanvraagproces heeft ontvangen.

Voortgang lopende financieringen

Bij de Fietsfreak en bij ZIEN opticiens zijn de ontwikkelingen positief en zij voldoen dan ook keurig aan hun betalingsverplichtingen voor rente en aflossing. Bij The Cobra’s, garagebedrijf in Zwanenburg, lopen de zaken moeilijker. Het aantal klanten groeit aanmerkelijk minder snel dan verwacht. Het bestuur heeft daarom namens de kredietgevers afgesproken dat The Cobra’s tot uiterlijk 1 juli 2019 uitsluitend rente over de lening betaalt. Deze afspraken worden ook nagekomen.

 Masterclass ondernemingsplan!

Veel (potentiele) ondernemers vinden het lastig om hun ideeën om te zetten in een ondernemingsplan. Een plan dat inzicht geeft in de haalbaarheid en wat er aan financiering nodig is.

Om ondernemers te helpen biedt de KUH twee masterclasses aan waarin elke ondernemer zijn of haar eigen ondernemingsplan opstelt. Met een  lange termijn visie (waar wil je naar toe), met keuzes voor doelgroepen en producten/diensten en met operationele plannen voor promotie en verkoop, productie en kwaliteit, personeel en organisatie en tenslotte financiën. Het model dat de KUH beschikbaar stelt berekent automatisch voor een periode van twee jaar verlies- en winstrekeningen, balansen, investeringsoverzichten en een liquiditeitsplanning. Omdat maximaal 4 ondernemers per mastclass mogen deelnemen is er veel ruimte voor persoonlijk advies.  De masterclasses worden gegeven door Addick Land, een ervaren ondernemingsadviseur. De bijdrage die wordt gevraagd is € 250,- en komt geheel ten goede aan de KUH. Wanneer de deelnemer daarna het plan gebruikt voor een  financierings-aanvraag bij de KUH worden deze kosten in mindering gebracht op de behandelkosten. Meer weten over data? Mail naar info@kredietuniehaarlemmermeer.nl