Help FitVitaal aan financiering en ontvang 6% rente per jaar

Over innovatief gesproken, het Haarlemmermeerse bedrijf Fitvitaal Service van Roelf Kampinga heeft samen met TNO en de VU  een speciale anti-stress app ontwikkeld. Een app die niet alleen meet wanneer iemand last heeft van (te) veel stress maar ook met adviezen komt om stress te verminderen, zowel digitaal als via persoonlijk contact. Deze app is nu nog alleen beschikbaar voor Apple telefoons maar Fitvitaal wil deze app ook geschikt maken voor Android telefoons. En daarvoor is nog ca. € 50.000 aan financiering nodig.

Fitvitaal verwacht grote behoefte in de markt aan een anti-stress app omdat vanaf 1 juli 2017 elke werkgever volgens de nieuwe Arbowet verplicht is om voor haar medewerkers een preventieplan op te stellen. Dat dit niet voor niets is komt naar voren uit onderzoek: er is sprake van een toename van het aantal burn-out gevallen, met name tussen 25 en 35 jaar. Van alle 8,6 miljoen werkenden is 21% overbelast en 13% sprake van emotionele uitputting! Hoewel de app door het ontbreken van de Android versie nog niet voor de gehele markt beschikbaar is konden al met vier grote(re) organisaties uit de doelgroepen bedrijven, zorgverzekeraars en arbodiensten contracten worden afgesloten. Fitvitaal voorziet dan ook een grote omzetstijging in 2018.

Fitvitaal heeft zelf al heel wat financiering binnengehaald van TNO en van ondernemers in de Haarlemmermeer waaronder bekende namen als Schenk en Gerard Klomp. Nu resteert nog een financieringsbehoefte van € 52.500 voor een periode van 3 jaar. De kredietcommissie van onze kredietunie heeft de aanvraag positief beoordeelt waarna, zodra de lening volgestort is door leden, de KUH zorgt voor de incasso van aflossing en rente bij de kredietnemer en de uitbetaling van aflossing en rente aan de kredietgevers. Deelname staat nu open  vanaf € 5.000,- tegen een rentevergoeding van 6% per jaar. De inschrijving sluit op 16 januari 2018. Overigens is de eerste

€ 15.000 al binnen dankzij een bijdrage van onze krediet unie van € 10.000 uit door leden gestorte gelden en van een lid van € 5.000. Ook interesse? Bel voor meer informatie 06-24880419 of 0653770112 of mail info@kredietuniehaarlemmermeer.nl