Al een tijdje neemt Gerco Tolsma binnen het bestuur de formele rol van secretaris waar. Dat is geen ideale situatie waaraan binnenkort een einde komt. Irene Linn die al lange tijd ons bestuur ondersteunt heeft in de laatste bestuursvergadering aangeboden om secretaris te worden. En dat aanbod neemt het bestuur, dat geheel bestaat uit vrijwilligers, heel graag aan. De officiële benoeming zal in de eerstvolgende ledenvergadering plaatsvinden maar tot die tijd zal Irene het secretariaat alvast invullen.

Binnenkort maakt het bestuur kennis met een kandidaat Penningmeester. Wanneer deze ontmoeting van beide kanten positief verloopt zal ook de Penningmeester functie niet meer gecombineerd behoeven te worden met een andere functie binnen het bestuur.

Na afronding van het bovenstaande resteren nog vacatures in de kredietcommissie die financieringsvoorstellen onafhankelijk beoordeelt om deze daarna voorzien van een advies voor te leggen aan het bestuur. Interesse? Vraag om informatie via info@kredietuniehaarlemmermeer.nl