AGENDA 1 november : Masterclass “Ontwikkel je plan voor de toekomst” 4 november : Ledenvergadering met presentaties van kredietnemers. Kredietnemers vertellen over hoe het gaat met hun onderneming Stand van zaken kredietverlening: lopende aanvragen, plannen voor 2020 Ontwikkeling ledenaantallen Financiën: Goedkeuring jaarrekening 2018 Prognose 2019 Vooruitzichten 2020 Bestuurlijk: uitbreiding gewenst met bestuursleden voor PR en externe relaties Rondvraag Netwerkborrel Inloop bij gastheer Theo Hoeke van Hoeke Hoofddorp, Robijnlaan 2, Hoofddorp is vanaf 17.45 met broodjes en we starten om 18.15 uur.  Verwacht einde om 19.30 uur. Meld je snel aan en neem een introducée mee! Je kunt jezelf en hem of haar aanmelden en de jaarrekening 2018 opvragen via info@kredietuniehaarlemmermeer.nl

NIEUWS UPDATE

Word jij ons nieuwe bestuurslid PR & communicatie?
Wie wil helpen om onze Kredietunie HLMR e.o. meer bekendheid geven? We zoeken een enthousiast bestuurslid met een pr-achtergrond om de naamsbekendheid van de KUH verder uit te bouwen. Hij/zij hoeft dat niet alleen te doen want er is een andere vrijwilliger die de PR via de social media verzorgt.  Meer weten? Neem dan contact op met onze voorzitter, Addick Land via addick@kredietuniehaarlemmermeer.nl of T. 0653770112

Stand van zaken aanvragen
Op dit moment lopen er meerdere contacten met ondernemers die voor hun (uitbreidings-)plannen graag financiering willen hebben. Zoals een onderneemster sieraden ontwikkelt en ook succesvol verkoopt. Een ander voorbeeld is een ondernemer die voor grotere klanten marketingproducties verzorgt, daar al aardig succesvol in is, en nu graag wil uitbreiden. Recent hadden we contact met een onderneemster die kinderkleding ontwerpt en via een speciale webshop wil gaan verkopen. Allen zijn, deels met hulp van onze kredietunie, bezig om hun ondernemingsplan uit te werken waarna het aanvraagproces kan starten. Heb je zelf een idee maar nog geen ondernemingsplan, neem dan deel aan de speciale masterclass ondernemingsplan die we geven. De eerstvolgende is 1 november a.s. Meer informatie? Mail info@kredietuniehaarlemmermeer.nl

Positief advies financiering

Project Material Control B.V. (PMC)

De kredietcommissie en het bestuur van de KUHeo adviseren: neem deel in een 3-jarige annuïteiten-lening van € 75.000 die PMC nodig heeft om haar liquiditeitspositie te versterken, een nieuw product voor de markt te kunnen ontwikkelen en door te groeien. Vanaf € 5.000 kun je al meedoen met een rentevergoeding van 6% per jaar. En dat zonder enig risico omdat de geboden zekerheden ver uitgaan boven het bedrag van de lening. De KUHeo stapt als eerste in voor € 10.000. Meer horen? Kom op 3 juli a.s. om 17.30 naar p/a MeerMKB, Diamantlaan 4 en luister naar de pitch van Ronald Kamies. Graag even aanmelden via info@kredietuniehaarlemmermeer.nl

De eigenaar en de onderneming
Ronald Kamies is een gedreven Hoofddorpse ondernemer die, na 25 jaar loondienst, in 2004 besloot zijn eigen bedrijf te beginnen. Hij beschikt over veel ervaring op het gebied van zijn dienstverlening, een goede opleiding w.o. HEAO bedrijfseconomie en cursussen leidinggeven. Zijn bedrijf Project Material Control B.V. biedt haar klanten diverse diensten, zoals advisering bij de inkoop van materialen, het opvolgen van inkooporders, kwaliteitscontrole op geleverde materialen en de organisatie van de logistiek. Aanvankelijk waren de doelgroepen voor PMC de olie- en gasindustrie, offshore, (petro)-chemie en de staalindustrie. Echter, de recessie sloeg in 2016 hard toe met als gevolg een sterk afnemende vraag naar de PMC-dienstverlening en een aanvankelijk sterk dalende omzet. Gevolg: verliezen in 2016 en 2017. In 2017 werden bakens verzet en werden veel meer andere doelgroepen aangeboord zoals voedingsmiddelen, gasopslag, farmacie, auto-industrie en hun toeleveranciers. Dankzij deze nieuwe strategie kwam het resultaat in 2018 vrijwel op quitte uit en zijn alle voor dienstverlening beschikbare uren voor 2019 en deels ook voor 2020 geheel verkocht.
Ook wordt een informatiesysteem voor Material Management door PMC ontwikkeld dat al de belangstelling heeft van enkele klanten.
Samengevat, de punten van PMC zijn: flexibiliteit, compleet pakket dienstverlening op inkoopgebied en beschikken over extra capaciteit dankzij een flexibele schil.

Het aanbod
Het bestuur adviseert, na een positieve kredietcheck van onze kredietcommissie, om deel te nemen in de door PMC aangevraagde annuïteitenlening van € 75.000 voor een periode van 3 jaar. De KUH neemt daarvan de eerste € 10.000 voor haar rekening.
Doel van de financiering is om de gedurende de verliesgevende jaren ontstane belastingschulden bij de belastingdienst af te lossen (scheelt rente) en de voorziene groei, inclusief de ontwikkeling van het Material Management Systeem, te financieren. Omdat de zekerheden, de overwaarde op het privéhuis van de ondernemer, ver uit gaan boven het te financieren bedrag kan het risico van verlies van de inleg op vrijwel 0 gesteld worden gesteld.  De geboden rentevergoeding is 6% per jaar, maandelijks uit te betalen.

Interesse?
Kom dan luisteren naar het verhaal van de ondernemer zelf op 3 juli a.s. om 17.30 uur p/a MeerMKB, Diamantlaan 4, Hoofddorp. Tot uiterlijk 18.30 uur kunnen er natuurlijk ook vragen gesteld worden. Wil je erbij zijn of ben je verhinderd maar wil je meer informatie ontvangen? Laat het even weten via info@kredietuniehaarlemmermeer.nl

Onze missie
De Kredietunie HLMR e.o. (de KUHeo) is een coöperatie van lokaal betrokken leden, veelal (ex-) ondernemers die of financiering willen geven of financiering nodig hebben. Het bestuur, de kredietcommissie en de raad van toezicht van de KUHeo zetten zich belangeloos in om enthousiaste ondernemers met goede plannen aan kennis en financiering te helpen.