Lees hier de nieuwsbrief van 17 juli 2020:
Agenda 2020
Juli – december: Op aanvraag. Voorlichting potentiële kredietnemers
2 november: 18.00 – 20.00  Ledenvergadering inclusief presentaties kredietnemers
Stand van zaken financieringsaanvraag Haunted Houses
Het was een uitdagend plan dat we alweer even geleden onder ogen kregen voor de bouw van het grootste spookhuis van Europa in Aalsmeer. Het plan werd door onze kredietcommissie, bestaande uit Michel Nijland, Frans Bon en Roel de Jong, positief beoordeeld. Omdat we inschatten het totale financieringsplaatje voor een bedrag van € 600.000,- bestaande uit aandelenkapitaal en leningen, niet geheel te kunnen invullen, zochten wij samenwerking met IMK advies. Zij beschikken over een netwerk van andere financiers. De laatste stand van zaken is dat IMK advies een kandidaat heeft gevonden die samen met geïnteresseerde leden van onze kredietunie de financiering wil verzorgen. Binnenkort volgt nieuws over hoe je kunt deelnemen tegen een rente van 6% per jaar.
Meerdere lopende contacten
Op dit moment lopen er 8 contacten met potentiële kredietnemers die wij in enkele gevallen ook begeleiden bij het uitwerken van hun ideeën tot een goed ondernemingsplan. Dit betreffen enkele ondernemers die in de horeca actief zijn of met een onderscheidend plan in de horeca actief willen worden. Ook ligt er een plan voor het opzetten van een nieuwe lijn kinderkleding. En een ondernemer die hotels ontzorgt op het gebied van bedrijfskleding. Verwacht wordt dat uit deze contacten enkel financieringsaanvragen zullen volgen die door onze kredietcommissie van advies worden voorzien. Daarna geven we onze leden graag de kans om met een door hen te bepalen bedrag tegen een rentevergoeding van 6% deel te nemen.
Hoe gaat het met de lopende financieringen?
Op dit moment kan alleen The Cobra’s niet aan zijn verplichtingen voldoen omdat hij, zoals eerder gecommuniceerd, gestopt is met zijn garage en zijn taxibedrijf gedurende de coronacrisis geen inkomen heeft opgeleverd. De eigenaar heeft om die reden (opnieuw) uitstel gekregen van de betaling van rente en aflossing. De betrokken kredietgevers zijn daarvan op de hoogte gesteld.
De andere vier kredietnemers draaien ondanks de coronacrisis goed door en voldoen hun rente en aflossing.
Plannen bestuur
Nu het bestuur weer helemaal compleet is wordt het gemakkelijker om niet alleen plannen te maken maar deze ook uit te voeren. Een groot speerpunt voor na de vakantie is om onze Kredietunie als alternatief financieringskanaal binnen Haarlemmermeer nu eens goed bekend te maken. Waarbij we samenwerking met andere partijen waar mogelijk willen stimuleren.