De laatste maanden is Michiel Hulst binnen het bestuur actief als directeur. De samenwerking verloopt heel positief en hij zorgt, net als het nieuwe bestuurslid PR & Communicatie Daniëlle Meijer, voor extra energie en activiteiten. De positieve ervaringen hebben het bestuur en de Raad van Toezicht doen besluiten om Michiel te vragen het voorzitter stokje van Addick Land over te nemen. De laatste kan zich dan vanuit het bestuur geheel concentreren op het zo goed mogelijk begeleiden van ondernemers die financiering nodig hebben. Daarmee wordt verwacht dat het aantal financieringen door onze Kredietunie zal toenemen wat belangrijk is voor de continuïteit van KUHeo. Bij de eerstvolgende ledenvergadering zullen de benoemingen van Michiel en Daniëlle ter goedkeuring op de agenda staan.