Lees hier de nieuwsbrief van 17 december 2020:

Agenda 2021
19 april 2021: Ledenvergadering (voorlopige datum)
Op aanvraag: Masterclass ‘Ontwikkel je eigen Plan voor de toekomst’.

Lopende financieringen
De laatste aanwinst Toko Bandung heeft in november haar financiering ontvangen en zal deze maand haar eerste aflossing en rentebetaling doen. Ons lid Annemarie Veenstra zal namens onze Kredietunie minimaal 1x per kwartaal het contact met ondernemer Ryan onderhouden waarbij ook cijfers op tafel komen. De ondernemer zelf houdt zijn eigen coach aan die hem al eerder heeft geholpen.
Wat betreft de ‘oudere’ leningen, De Fietsfreak, Zien, PMC en Radixize/Marketing Creator voldoen keurig aan hun verplichtingen. Van de Cobra’s is bekend dat deze al in 2019 is gestopt met het garagebedrijf. Inmiddels heeft eigenaar Ricardo een ondernemingsplan laten ontwikkelen voor een doorstart als (zelf-service) garagebedrijf. Binnenkort zal hij daarvoor een financieringsaanvraag bij de gemeente Amsterdam indienen. Wanneer de doorstart lukt kunnen weer afspraken worden gemaakt over het betalen van aflossing en rentebetalingen.

Veel keus begin volgend jaar
Op dit moment lopen er meerdere contacten met ondernemers die een eerste intake van onze KUH hebben ‘doorstaan’ en met veel enthousiasme bezig zijn om hun ideeën uit te werken tot een ondernemingsplan. We verwachten dan ook in het 1e kwartaal volgend jaar meerdere mogelijkheden te kunnen aanbieden voor deelname in leningen waarbij nog steeds aan kredietgevers een vergoeding van 6% rente per jaar wordt geboden.
De bedoeling is dat in het voorjaar het Spookhuis, waarvoor bij een voorinschrijving al de nodige belangstelling was, opnieuw wordt voorgesteld.
Er wordt ook verwacht dat na een lange voorbereidingstijd het restaurant de Gerritshoeve als voorstel naar voren komt.

Lopende financieringen
Ten opzichte van de vorige update zijn er geen veranderingen te melden. De Fietsfreak, Zien, PMC en Radixize/Marketing Creator voldoen keurig aan hun verplichtingen. Van de Cobra’s is bekend dat deze al in 2020 zijn gestopt met het garagebedrijf. Uit de inkomsten van het taxibedrijf heeft de eigenaar daarna nog enkele maanden aan zijn verplichtingen voldaan maar dat bedrijf ligt nu door corona vrijwel stil. Ricardo mikt nog steeds op een doorstart in de vorm van een zelf service garage waarvoor hij een plan laat ontwikkelen dat hij nodig heeft voor een financieringsaanvraag bij de gemeente Amsterdam.

Vooruitzichten 2021
Ons bestuur heeft als belangrijke doelstelling voor komend jaar gedefinieerd dat er minimaal een bedrag van € 400.000,- aan leningen wordt afgesloten. Dit is gebaseerd op de toenemende interesse van ondernemers met goede plannen in financiering en de mogelijk om nu ook, dankzij de samenwerking met Collin Crowdfund, gezamenlijk grote(re) projecten te financieren.

Plannen voor 2021
Ons bestuur heeft recent geïnventariseerd wat we goed vinden gaan en wat beter moet. En dat heeft geleid tot de volgende doelstellingen en speerpunten voor komend jaar die ook werden gedeeld tijdens de recente ledenvergadering.
Doelstelling is om in 2021 voor een totaalbedrag van ca. € 400.000 aan leningen af te sluiten.
Daarvoor is het nodig dat er meer aanvragen bij onze Kredietunie binnenkomen. Dit kan alleen als onze naamsbekendheid toeneemt als gevolg van meer promotie. Daarvoor is ook geld in de door de ledenvergadering goedgekeurde begroting gereserveerd. Verder wordt de samenwerking aangehaald met organisaties die al zakendoen met potentiële kredietnemer, zoals bijvoorbeeld accountantsbureaus. Om het proces van kredietverlening te versnellen wordt voor een groter commitment bij het begin het proces een planning afgesproken. Om bij grotere bedragen stapelfinanciering mogelijk te maken samenwerking gezocht met partijen als Collin Crowdfund, banken e.d.
Tenslotte is het belangrijk dat ons vrijwilligersteam versterkt wordt zodat we het werk nog beter kunnen verdelen. Wil je deel uitmaken van ons team? Mail info@kredietuniehaarlemmermeer.nl en we nemen graag contact met je op.

Ondernemers helpen ondernemers
Als lid/geldgever van KUH maak je deel uit van een community die samen startende/groeiende ondernemers ondersteunt. Niet onbelangrijk is daarnaast het rendement van 6% dat je op jouw investering maakt. We vertellen je graag meer! Stuur een mailtje naar info@kredietuniehaarlemmermeer.nl en we nemen contact met je op.

Financiering nodig?
Wil je groeien of ben je starter met een goed idee? En heb je financiering nodig? Infomeer dan bij onze kredietunie wat nodig is om aan financiering te komen. Stuur een mailtje naar info@kredietuniehaarlemmermeer.nl en we nemen contact met je op.

Ook lid worden van ons vrijwilligersteam?
Nu het aantal aanvragen gaat toenemen zoeken we versterking voor onder meer ons intaketeam en de kredietcommissie die aanvragen onafhankelijk beoordeelt. Wil je ook deel uitmaken van ons vrijwilligersteam? Stuur een mailtje naar info@kredietuniehaarlemmermeer.nl en we nemen contact met je op.