BESTUUR EN DE STRUCTUUR

Kredietunie Haarlemmermeer is een coöperatieve vereniging U.A. De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan in de kredietunie en benoemt de Raad van Toezicht en het bestuur. Het bestuur is onder andere verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en interne en externe contacten.
Stuur een mail als u een vraag heeft voor één van onze bestuursleden of Raad van Toezicht. U kunt ook het contactformulier invullen.

RAAD VAN TOEZICHT

Dick Winters
Dick Winters
Ton van der Horst
Ton van der Horst
Gerco Tolsma
Gerco Tolsma