krediet aanvragen

KREDIET AANVRAGEN

Het financieringsloket van de kredietunie HLMR e.o. is open! Kom uw krediet aanvragen.

De focus van de Kredietunie Haarlemmermeer e.o. (KUH) ligt op bestaande bedrijven gevestigd in de regio Haarlemmermeer en omstreken met:

  • een jaarlijkse omzet tot € 10 miljoen, of
  • een balanstotaal hebben van minder dan € 10 miljoen, of
  • meer dan 2 en minder dan 50 werknemers hebben.

Omvang krediet max € 250.000

De KUH verstrekt via haar leden kredieten van € 25.000,- tot een maximumomvang van € 250.000. KUH eo richt zich voornamelijk op het MKB-bedrijf.

Soort krediet

De KUH verschaft via de leden krediet in de vorm van annuïteit. Dat betekent dat de kredietnemer iedere maand hetzelfde bedrag betaalt gedurende de looptijd. Hiermee betaalt de kredietnemer tegelijkertijd rente en lost de lening af. Dit is een overzichtelijke en eenvoudige vorm. Dat is de reden waarom KUH e.o. daar voor heeft gekozen.

Rente op krediet

De rente die een kredietnemer betaalt op een krediet dat via KUH eo wordt afgesloten is 8% per jaar, maandelijks te betalen.

Looptijd krediet

De minimum looptijd van een krediet is 3 jaar, de maximum looptijd van een krediet is 7 jaar. Op deze wijze verschaffen de leden krediet voor belangrijke investeringen die een middellange termijn karakter hebben.

Behandeling

De aanvraag kost € 350,- no cure no pay aan behandelingskosten en, indien gewenst, begeleiding bij de financieringsaanvraag. Dit is inclusief template/ rekenmodel ondernemingsplan. Als de aanvraag wordt goedgekeurd door het bestuur leggen we de aanvraag met een positief advies voor aan onze leden. Hierbij zullen we aangeven dat we de eerste € 10.000,- vanuit onze kas zullen financieren. Na het vinden van voldoende investeerders kunnen we de financiering toekennen. We rekenen eenmalig afsluitkosten 1% van de kredietsom met een minimum van € 395,- gevraagd plus 1% van de kredietsom als administratiekosten.

Criteria

Het bestuur zal de aanvraag toetsen op een aantal criteria. De belangrijkste zijn:

  1. aangevraagd krediet is minimaal € 25.000 en maximaal € 250.000
  2. uw bedrijf is een MKB bedrijf met een maximale omzet van € 10 mln op jaarbasis
  3. de looptijd van het krediet is minimaal drie jaar en maximaal zeven jaar
  4. u vraagt een krediet aan dat NIET is bedoeld voor projectmatig onroerend goed, eigen vermogen of crediteuren of start-up
  5. uw onderneming is ingeschreven bij de kamer van koophandel
  6. uw onderneming is gevestigd in de regio die wij bedienen
  7. u bent als ondernemer een Nederlands ingezetene

Aanvraagformulier

Via het formulier dat u hiernaast ziet staan kunt u een krediet aanvragen. U wordt verzocht om alle velden in te vullen.

Zorg ervoor dat u bij het indienen van de kredietaanvraag minimaal onderstaande documenten beschikbaar heeft. Nadat u de aanvraag heeft verstuurd, ontvangt u van ons een bericht over uw kredietaanvraag. U kunt alleen lid worden wanneer uw kredietaanvraag gehonoreerd wordt. Bij het in behandeling nemen van uw kredietaanvraag zullen wij u vragen, ter beoordeling, minimaal de onderstaande gegevens te verstrekken:

– Bedrijfsplan
– Jaarcijfers cq. winst en verliesrekening van minimaal 2 jaren
– Een investeringsbegroting en/of liquiditeitsbegroting
– Een kopie van uw paspoort

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met ons op. Wij helpen u graag.