KREDIET AANVRAGEN

Krediet nodig? Het financieringsloket van Kredietunie Haarlemmermeer e.o. is open! Vraag jouw krediet nu aan.

De focus van Kredietunie Haarlemmermeer e.o. (KUHeo) ligt op bestaande bedrijven gevestigd in de regio Haarlemmermeer en omstreken met:

  • een jaarlijkse omzet tot € 10 miljoen, of
  • een balanstotaal van minder dan € 10 miljoen, of
  • meer dan 2 en minder dan 50 werknemers.

Lees hieronder meer informatie of vraag direct krediet aan via onderstaande button.

Omvang krediet max € 250.000

KUHeo verstrekt via haar leden kredieten van € 25.000,- tot een maximumomvang van € 250.000. KUHeo richt zich voornamelijk op het MKB-bedrijf.

Soort krediet

KUHeo verschaft via de leden krediet in de vorm van annuïteit. Dat betekent dat de kredietnemer iedere maand hetzelfde bedrag betaalt gedurende de looptijd. Hiermee betaalt de kredietnemer tegelijkertijd rente en lost de lening af. Dit is een overzichtelijke en eenvoudige vorm. Dat is de reden waarom KUHeo daarvoor heeft gekozen.

Rente op krediet

De rente die een kredietnemer betaalt op een krediet dat via KUHeo wordt afgesloten is 8% per jaar, maandelijks te betalen.

Looptijd krediet

De minimum looptijd van een krediet is 3 jaar, de maximum looptijd van een krediet is 7 jaar. Op deze wijze verschaffen de leden krediet voor belangrijke investeringen die een middellange termijn karakter hebben.

Hoe verloopt het proces en wat zijn de kosten?

Allereerst vindt geheel vrijblijvend een kennismaking en intake plaats. Wanneer de intake van beide kanten positief verloopt start het begeleidingstraject tot en met een kansrijke financieringsaanvraag tegen een vergoeding van € 250,-. NB. beschik je nog niet over een goed ondernemingsplan dan kunnen we daarbij helpen tegen een sterk gereduceerde vergoeding van € 495,-. De volgende stap is de indiening van de financieringsaanvraag die allereerst door onze kredietcommissie in behandeling wordt genomen voor een bedrag van € 350,-. Bij een positief advies zal het bestuur dit vrijwel altijd overnemen waarna de aanvrager ondersteund wordt bij het pitchen van zijn/haar plan naar de leden. Zodra de financiering rond is worden op de uitkering van de lening afsluitkosten van 1 % (minimaal € 395,-) en administratiekosten van 1,5 % van de kredietsom ingehouden.

NB. alle genoemde vergoedingen zijn 100% aftrekbaar voor de belasting en komen geheel ten goede aan onze kredietunie. De rente over de lening is door de ledenvergadering op 6 november 2017 vastgesteld op 8% per jaar. 6% daarvan komt ten goede aan de kredietgevers en 2% dekt de exploitatiekosten van onze KUHeo.

Criteria

Het bestuur zal de aanvraag toetsen op een aantal criteria. De belangrijkste zijn:

  1. aangevraagd krediet is minimaal € 25.000 en maximaal € 250.000
  2. jouw bedrijf is een MKB-bedrijf met een maximale omzet van € 10 mln op jaarbasis
  3. de looptijd van het krediet is minimaal drie jaar en maximaal zeven jaar
  4. je vraagt een krediet aan dat NIET is bedoeld voor projectmatig onroerend goed, eigen vermogen, crediteuren of start-up
  5. jouw onderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  6. jouw onderneming is gevestigd in de regio Haarlemmermeer e.o.
  7. je bent als ondernemer een Nederlands ingezetene

Aanvraagformulier

Via de button hierboven kun je een krediet aanvragen. Je wordt verzocht om alle velden in te vullen.

Zorg ervoor dat je bij het indienen van de kredietaanvraag minimaal onderstaande documenten beschikbaar hebt. Nadat je de aanvraag hebt verstuurd, ontvang je van ons een bericht over jouw kredietaanvraag. Je kunt alleen lid worden wanneer jouw kredietaanvraag wordt gehonoreerd. Bij het in behandeling nemen van jouw kredietaanvraag zullen wij je vragen, ter beoordeling, minimaal de onderstaande gegevens te verstrekken:

– Bedrijfsplan
– Jaarcijfers cq. winst en verliesrekening van minimaal 2 jaren
– Een investeringsbegroting en/of liquiditeitsbegroting
– Een kopie van jouw paspoort

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag.