KREDIET AANVRAGEN

Krediet nodig? Het financieringsloket van Kredietunie Haarlemmermeer e.o. is open! Vraag uw krediet nu aan.

De focus van Kredietunie Haarlemmermeer e.o. (KUH) ligt op bestaande bedrijven gevestigd in de regio Haarlemmermeer en omstreken met:

  • een jaarlijkse omzet tot € 10 miljoen, of
  • een balanstotaal van minder dan € 10 miljoen, of
  • meer dan 2 en minder dan 50 werknemers.

Lees hieronder meer informatie of vraag direct krediet aan via onderstaande button.

Omvang krediet max € 250.000

KUHeo verstrekt via haar leden kredieten van € 25.000,- tot een maximumomvang van € 250.000. KUHeo richt zich voornamelijk op het MKB-bedrijf.

Soort krediet

KUHeo verschaft via de leden krediet in de vorm van annuïteit. Dat betekent dat de kredietnemer iedere maand hetzelfde bedrag betaalt gedurende de looptijd. Hiermee betaalt de kredietnemer tegelijkertijd rente en lost de lening af. Dit is een overzichtelijke en eenvoudige vorm. Dat is de reden waarom KUHeo daarvoor heeft gekozen.

Rente op krediet

De rente die een kredietnemer betaalt op een krediet dat via KUHeo wordt afgesloten is 8% per jaar, maandelijks te betalen.

Looptijd krediet

De minimum looptijd van een krediet is 3 jaar, de maximum looptijd van een krediet is 7 jaar. Op deze wijze verschaffen de leden krediet voor belangrijke investeringen die een middellange termijn karakter hebben.

Behandeling

Bij het indienen van een financieringsaanvraag is een bedrag van € 350,- aan behandelings-kosten verschuldigd. Zo nodig kan de kredietunie u ook helpen bij het opstellen van een bedrijfsplan dat niet alleen belangrijk is bij uw financieringsaanvraag maar ook inzicht geeft in de haalbaarheid van uw plannen. Voor deze hulp wordt, omdat de kredietunie met vrijwilligers werkt, een bedrag van slechts € 295,- in rekening gebracht.  Dit bedrag is inclusief het beschikbaar stellen van een template/rekenmodel voor een dynamisch ondernemingsplan.

Als uw aanvraag is goedgekeurd door het bestuur leggen we deze met een positief advies voor aan onze leden. Hierbij zullen we aangeven dat we de eerste € 10.000,- vanuit onze eigen kas zullen financieren. Zodra het gewenste bedrag met behulp van een door ons opgesteld informatiememorandum en een persoonlijke pitch van uzelf, door onze leden bij elkaar is gebracht wordt de financiering toegekend. Daarvoor berekenen we aan eenmalige afsluitkosten 1% van de kredietsom met een minimum van € 395,- plus 1% van de kredietsom als administratiekosten door.

Criteria

Het bestuur zal de aanvraag toetsen op een aantal criteria. De belangrijkste zijn:

  1. aangevraagd krediet is minimaal € 25.000 en maximaal € 250.000
  2. uw bedrijf is een MKB-bedrijf met een maximale omzet van € 10 mln op jaarbasis
  3. de looptijd van het krediet is minimaal drie jaar en maximaal zeven jaar
  4. u vraagt een krediet aan dat NIET is bedoeld voor projectmatig onroerend goed, eigen vermogen, crediteuren of start-up
  5. uw onderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  6. uw onderneming is gevestigd in de regio Haarlemmermeer e.o.
  7. u bent als ondernemer een Nederlands ingezetene

Aanvraagformulier

Via de button hierboven kunt u een krediet aanvragen. U wordt verzocht om alle velden in te vullen.

Zorg ervoor dat u bij het indienen van de kredietaanvraag minimaal onderstaande documenten beschikbaar heeft. Nadat u de aanvraag heeft verstuurd, ontvangt u van ons een bericht over uw kredietaanvraag. U kunt alleen lid worden wanneer uw kredietaanvraag gehonoreerd wordt. Bij het in behandeling nemen van uw kredietaanvraag zullen wij u vragen, ter beoordeling, minimaal de onderstaande gegevens te verstrekken:

– Bedrijfsplan
– Jaarcijfers cq. winst en verliesrekening van minimaal 2 jaren
– Een investeringsbegroting en/of liquiditeitsbegroting
– Een kopie van uw paspoort

Heeft u vragen?
Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.