KREDIET AANVRAGEN

Krediet nodig? Krediet aanvragen tegen 8% rente (inclusief coaching).

De focus van Kredietunie Haarlemmermeer ligt op startende ondernemers of ondernemers die verdere stappen willen maken, met een bedrijf dat is gevestigd in de regio Haarlemmermeer:

Lees hieronder meer informatie of vraag direct krediet aan via onderstaande button.

Omvang krediet max € 250.000

KUH verstrekt via haar leden, voornamelijk die uit het MBD-bedrijf, kredieten van € 25.000,- tot een maximumomvang van € 250.000.

Soort krediet

KUH verschaft via de leden krediet in de vorm van annuïteit. Dat betekent dat de kredietnemer iedere maand hetzelfde bedrag betaalt gedurende de looptijd. Hiermee betaalt de kredietnemer tegelijkertijd rente en lost de lening af. Overzichtelijk en eenvoudig.

Rente op krediet

De rente die een kredietnemer betaalt op een krediet dat via KUH wordt afgesloten is 8% per jaar, maandelijks te betalen.

Looptijd krediet

De minimum looptijd van een krediet is 3 jaar, de maximum looptijd van een krediet is 7 jaar.

Hoe verloopt het proces en wat zijn de kosten?

Natuurlijk maken we eerst geheel vrijblijvend kennis. Bij wederzijds goedvinden plannen we een intake sessie is; de kosten daarvoor zijn
€ 250,- . Doel is vanaf dat moment een kansrijke financiering. In het begeleidingstraject zijn diverse zaken, zoals een ondernemingsplan, van belang. Beschik je daar niet over, kunnen we je daarbij uiteraard (tegen vergoeding) helpen.

De volgende stap is het indienen van de financieringsaanvraag die door onze kredietcommissie in behandeling wordt genomen voor een bedrag van € 350,-. Bij een positief advies neemt het bestuur dit vrijwel altijd over, waarna de aanvrager ondersteund wordt bij het pitchen van zijn/haar plan naar de leden.

Zodra de financiering rond is worden op de uitkering van de lening afsluitkosten van 1 % (minimaal € 395,-) en administratiekosten van 1,5 % van de kredietsom ingehouden.

Alle genoemde vergoedingen zijn 100% aftrekbaar voor de belasting. De rente over de lening is door de ledenvergadering op 6 november 2017 vastgesteld op 8% per jaar. 6% daarvan komt ten goede aan de kredietgevers en 2% dekt de exploitatiekosten van onze KUH.

Criteria

Het bestuur zal de aanvraag toetsen op een aantal criteria. De belangrijkste zijn:

  1. aangevraagd krediet is minimaal € 25.000 en maximaal € 250.000
  2. je bedrijf is een MKB-bedrijf met een maximale omzet van € 10 mln op jaarbasis
  3. de looptijd van het krediet is minimaal drie jaar en maximaal zeven jaar
  4. je vraagt een krediet aan dat NIET is bedoeld voor projectmatig onroerend goed, eigen vermogen of crediteuren
  5. je onderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  6. je onderneming is gevestigd in de regio Haarlemmermeer
  7. je bent als ondernemer een Nederlands ingezetene
  8. je hebt een jaarlijkse omzet tot € 10 miljoen, of
  9. een balanstotaal van minder dan € 10 miljoen, of
  10. meer dan 2 en minder dan 50 werknemers

Aanvraagformulier

Via de button hierboven kun je een krediet aanvragen.

Bij het indienen van de kredietaanvraag zijn onderstaande documenten nodig. Nadat je de aanvraag hebt verstuurd, ontvang je van ons snel een bericht over je kredietaanvraag. Bij het in behandeling nemen van je kredietaanvraag vragen we je onderstaande gegevens te verstrekken:

– Bedrijfsplan
– Jaarcijfers cq. winst en verliesrekening van minimaal 2 jaren
– Een investeringsbegroting en/of liquiditeitsbegroting
– Een kopie van jouw paspoort

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag.