KREDIET GEVEN

Krediet Unie Haarlemmermeer is trots op het ondernemend klimaat in de regio en wil daar iets mee. We willen startende ondernemers of collega-ondernemers die verder willen investeren in hun bedrijf een financiële boost geven om hun plannen te realiseren. Dus dagen we onze gevestigde ondernemers, of mensen die een deel van hun vermogen willen investeren in kredieten, uit om daaraan bij te dragen. Geef je, als rechtspersoon op om krediet te geven en word daarmee lid van KUH. Klik op onderstaande button. Als wij jouw inschrijving hebben ontvangen, nemen wij de aanvraag in behandeling en nemen contact op met je.

What’s in it for you?

Je ontvangt maandelijks rente op het door jou verschafte kredietbedrag. Kredieten hebben altijd de vorm van een annuïteitenlening. Het maandelijkse bedrag dat je ontvangt is dus een combinatie van rente en aflossing. Iedere maand ontvang je hetzelfde bedrag tot het einde van de looptijd.

Kredietrisico en rentevergoedingen

Als krediet verstrekkend lid heb je twee mogelijkheden voor het ter beschikking stellen van krediet:

Keuze 1:

Je wilt zelf wilt beslissen voor welk project en aan welk bedrijf je jouw financiering ter beschikking wilt stellen. Daarmee kies je voor het bemiddelingsmodel. In dit model zorgen één of meer financiers gezamenlijk voor de financiering van een project. Er komt een overeenkomst tot stand tussen jou, de kredietnemer en KUH. Mogelijk risico daarbij is dat de kredietnemer niet of niet volledig aan zijn verplichtingen voldoet. De rentevergoeding is in verband met het hogere risicoprofiel dan bij optie 2, een percentage van 6 % per jaar. Dat wordt via een annuïteit maandelijks uitgekeerd.

Keuze 2:

Je kunt Perpetuele ledencertificaten (PLC’s) kopen à €. 5.000,-. Het bestuur van KUH beslist op basis van een advies van de kredietcommissie en het kredietbeleid aan welke projecten en aan welke bedrijven financiering wordt verleend. Omdat vanwege dit model alle PLC-houders gezamenlijk het risico van een eventueel verlies op een gefinancierd project dragen, blijft in deze variant het risico van verlies van het krediet aanmerkelijk meer beperkt. Dit wordt het risk sharingmodel genoemd. De rentevergoeding op een PLC is 3,5% per jaar achteraf.

Adviseur kijkt mee

Om het kredietrisico zoveel mogelijk te beperken, beoordeelt de kredietunie de kredietaanvraag vooraf. Tijdens een krediet krijgt de betrokken ondernemer een senior ondernemer als adviseur aangewezen die een tijdje met hem of haar meeloopt om eventuele valkuilen te vermijden en tegelijkertijd het kredietrisico te minimaliseren. Het kredietrisico ligt niet bij de kredietunie, deze treedt indien nodig op als bemiddelaar. Bij onverhoopte problemen neemt de kredietunie namens de kredietgevers de incasso van de restant financiering ter hand. Zij doet dat zo nodig in samenwerking met professionele partijen.

Deelnemen in een krediet

Nadat jouw lidmaatschap is geaccepteerd, kun je intekenen op een kredietaanvraag of een PLC’s kopen. De minimum inleg op een kredietaanvraag is € 5.000, de maximum inleg is € 50.000. Als lid kun je maximaal € 500.000 aan kredieten verschaffen via de kredietunie.

Criteria van lidmaatschap

Jouw aanvraag wordt beoordeeld op een aantal criteria. De belangrijkste zijn:

– de rechtspersoon is ingeschreven bij de KvK
– de vestigingsplaats is in Haarlemmermeer of omringende gemeenten
– je bent als contactpersoon aangesteld om de rechtspersoon te mogen vertegenwoordigen
– je betaalt een jaarlijkse contributie van € 165,-of je koopt, wanneer deze beschikbaar zijn, een aandeel van €. 1.000 in de coöperatie KUH.

Ook coach worden?

Coaches worden bij voorkeur geworven onder de leden. Op het aanvraagformulier voor het lidmaatschap kun je aangeven dat je open staat om een kredietnemer te coachen. Hieronder lees je het werkt.

De coach

Kredietunie-leden helpen elkaar. Dit doen zij door elkaar krediet te geven. Maar een kredietunie doet meer. In alle gevallen waar een krediet wordt verstrekt, wordt een coach aangesteld. De coach is in de meeste gevallen één van de kredietunie-leden. Deze ondersteunt de kredietnemer en geeft hem gevraagd en ongevraagd advies. Hij is er voor de kredietnemer: hoe succesvoller de kredietnemer is, hoe beter.

Toewijzing coach

Aan ieder lid van de kredietunie wordt gevraagd of hij/zij zich beschikbaar wil stellen als coach. Het bestuur stelt vast of de betreffende persoon voldoet aan het profiel. Daarna verzorgt het bestuur de match tussen kredietnemer en coach.

Overleg met kredietnemer

Kredietnemer en coach overleggen regelmatig over het reilen en zeilen van de onderneming. De coach zal de nodige informatie en cijfers opvragen, zodat hij/zij ook in financiële zin de onderneming kan volgen.

Ledenpagina’s

Zodra je lid bent, krijg je een inlognaam en wachtwoord. Hiermee krijg je toegang tot de ledenpagina’s van de kredietunie. Op de ledenpagina’s kun je zien welke kredietaanvragen open staan voor inschrijving, en kun je desgewenst inschrijven. Ook zie je een overzicht van door de kredietunie afgesloten kredieten en heb je toegang tot jouw persoonlijk overzicht van kredieten die je hebt verschaft. Hierop zie je welke kredieten lopen, hoeveel je hebt ontvangen, en wat de status is van de laatste betalingen.

Minimum investeringsbeleid

Met het aanvragen van het lidmaatschap geef je aan geïnteresseerd te zijn om op enig moment een lening aan te vragen hetzij geld ter beschikking te stellen via de aankoop van één of meer PLC’s of voor een kredietaanvraag met een minimum van € 5.000 per keer en geef je aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

NB. tot nader order worden geen aandelen meer uitgegeven omdat er binnen onze kredietunie voldoende eigen vermogen is opgebouwd.

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag.