PRIVACYVERKLARING

Introductie

De Coöperatieve Kredietunie Haarlemmermeer e.o. (KUHeo) vindt het belangrijk dat er met persoonsgegevens zorgvuldig wordt omgegaan en persoonlijke gegevens worden dan ook secuur door ons verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van KUHeo. U moet zich er van bewust zijn dat KUHeo niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van de website van KUHeo, www.kredietuniehaarlemmermeer.nl geeft u aan dit privacy beleid te accepteren.

Het verkrijgen van gegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect naar u te herleiden zijn en die door gebruik of toekomstig gebruik van onze diensten worden achtergelaten. Slechts persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken, worden bewaard en verwerkt. Persoonsgegevens worden door ons niet langer bewaard dan dat nodig is voor de doelen die in deze privacyverklaring zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Doeleinden
De verkregen persoonsgegevens gebruiken wij voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake kredietverleningsaanvragen en adviesdiensten. Ook gebruiken wij persoonsgegevens om de klant te informeren over nieuwe producten en diensten van ons die voor u relevant kunnen zijn en om onze dienstverlening en de website te kunnen verbeteren. Als u ons een e-mail stuurt dan worden die gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Verstrekking aan derden
Persoonsgegevens worden niet zonder uw aparte uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden, tenzij wij hier ingevolge de wet toe zijn verplicht. Dit melden wij wel aan u.

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Google-analytics” dienst. Door deze dienst kunnen wij nagaan hoe de bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen wanneer zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten en Google daarin verboden de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Ook is door ons het doorsturen van IP-adressen naar Google via Analytics uitgeschakeld.

Cookies
KUHeo verzamelt gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in het profiel van haar klanten en leden. Zo kan KUHeo haar diensten daarop afstemmen. Deze website van KUHeo maakt gebruik van cookies om te helpen analyseren hoe bezoekers de website gebruiken.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op KUHeo website en/of andere websites niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Verwerkers
Wij mogen derden inschakelen die onder onze toezicht bepaalde in deze privacyverklaring genoemde verwerkingen van persoonsgegevens uitvoeren, zogenaamde ‘verwerkers’. Deze verwerkers handelen steeds onder onze verantwoordelijkheid en mogen geen eigen verwerkingen op de persoonsgegevens uitvoeren.

Recht van inzage, correctie en verwijdering
U hebt het recht om persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of te verwijderen en u kunt daarover uiteraard altijd contact met ons opnemen.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites of platforms (zoals bijvoorbeeld Facebook of LinkedIn) van derden waar u door middel van een link op onze website terecht kunt komen. Als u doorlinkt naar Facebook of LinkedIn worden er door deze platforms cookies geplaatst. Houd hier dus rekening mee voordat u op een van deze buttons klikt. Wij kunnen niet garanderen dat deze derde op een betrouwbare of veilige wijze met uw persoonsgegevens omgaat. U zult hiervoor dan ook de cookies- en privacyverklaring van die betreffende website moeten lezen.

Wijzigen privacyverklaring
Wij mogen deze privacyverklaring op ieder moment wijzigen. Doordat de privacy- en cookiewetgeving van tijd tot tijd wordt aangepast kan ook deze privacy- en cookieverklaring aangepast worden. Van wijzigingen stellen wij u op de hoogte.

Vragen
Indien u vragen hebt over de privacyverklaring, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Contactgegevens

Kredietunie Haarlemmermeer e.o. UA (de heer A. Land),

e-mail addickland@kredietuniehaarlemmermeer.nl

mobiel 06 – 5377 0112.

Datum laatste versie privacyverklaring

15 april 2018