Inmiddels hebben 12 ondernemers de afgelopen maanden de weg weten te vinden naar de KUHeo. En wat opvalt is dat veel ondernemers grote moeite hebben om hun ideeën voor nieuwe diensten en producten om te zetten in een goed plan. Een plan dat een langere termijnvisie bevat op de ontwikkeling van het bedrag, goed weergeeft voor welke markten en doelgroepen gekozen wordt (en waarom!), een uitwerking vermeld hoe de ondernemer denkt zijn plannen te realiseren en tenslotte inzicht geeft in onder meer de ontwikkeling van omzetten, kosten, vermogen, investeringen en liquiditeit. Het ontbreken van een dergelijke uitwerking maakt het voor de KUHeo heel lastig om te beoordelen hoe haalbaar het plan is.

Om die reden wordt aan ondernemers met een idee de mogelijkheid geboden deel te nemen aan een workshop “Van idee naar plan”. Voor een bijdrage van € 195,- exclusief btw waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan de KUHeo wordt niet alleen uitgelegd waar een goed ondernemingsplan aan moet voldoen maar ontvangt de deelnemer ook een model ondernemingsplan waarin deze zijn ideeën en plannen kwijt kan. In hetzelfde plan worden deze ook doorgerekend zodat ook de financiële haalbaarheid door de ondernemer getoetst kan worden.

Wil een ondernemer hulp bij het ontwikkelen van zijn of haar plan? Dan kan de KUHeo ook nog een coach ter beschikking stellen.

Meer weten? Neem contact met ons op of bel 06-24880419.