AGENDA

3 juni    : ondernemer Ronald Kamies van PMC (17.30 – 18.30 uur)

9 sept.  : pitches van ondernemers

14 okt.    : pitches van ondernemers + openbare ledenvergadering

NIEUWS UPDATE

Met deze KUH nieuws update informeren we onze leden en geïnteresseerden regelmatig over de laatste ontwikkelingen, zoals nieuwe en lopende financieringen, mogelijkheden tot deelname in een financiering en over de voortgang van lopende financieringen.

Positief advies financiering

Project Material Control B.V. (PMC)

De kredietcommissie en het bestuur van de KUHeo adviseren: neem deel in een 3-jarige annuïteiten-lening van € 75.000 die PMC nodig heeft om haar liquiditeitspositie te versterken, een nieuw product voor de markt te kunnen ontwikkelen en door te groeien. Vanaf € 5.000 kun je al meedoen met een rentevergoeding van 6% per jaar. En dat zonder enig risico omdat de geboden zekerheden ver uitgaan boven het bedrag van de lening. De KUHeo stapt als eerste in voor € 10.000. Meer horen? Kom op 3 juli a.s. om 17.30 naar p/a MeerMKB, Diamantlaan 4 en luister naar de pitch van Ronald Kamies. Graag even aanmelden via info@kredietuniehaarlemmermeer.nl

De eigenaar en de onderneming
Ronald Kamies is een gedreven Hoofddorpse ondernemer die, na 25 jaar loondienst, in 2004 besloot zijn eigen bedrijf te beginnen. Hij beschikt over veel ervaring op het gebied van zijn dienstverlening, een goede opleiding w.o. HEAO bedrijfseconomie en cursussen leidinggeven. Zijn bedrijf Project Material Control B.V. biedt haar klanten diverse diensten, zoals advisering bij de inkoop van materialen, het opvolgen van inkooporders, kwaliteitscontrole op geleverde materialen en de organisatie van de logistiek. Aanvankelijk waren de doelgroepen voor PMC de olie- en gasindustrie, offshore, (petro)-chemie en de staalindustrie. Echter, de recessie sloeg in 2016 hard toe met als gevolg een sterk afnemende vraag naar de PMC-dienstverlening en een aanvankelijk sterk dalende omzet. Gevolg: verliezen in 2016 en 2017. In 2017 werden bakens verzet en werden veel meer andere doelgroepen aangeboord zoals voedingsmiddelen, gasopslag, farmacie, auto-industrie en hun toeleveranciers. Dankzij deze nieuwe strategie kwam het resultaat in 2018 vrijwel op quitte uit en zijn alle voor dienstverlening beschikbare uren voor 2019 en deels ook voor 2020 geheel verkocht.
Ook wordt een informatiesysteem voor Material Management door PMC ontwikkeld dat al de belangstelling heeft van enkele klanten.
Samengevat, de punten van PMC zijn: flexibiliteit, compleet pakket dienstverlening op inkoopgebied en beschikken over extra capaciteit dankzij een flexibele schil.

Het aanbod
Het bestuur adviseert, na een positieve kredietcheck van onze kredietcommissie, om deel te nemen in de door PMC aangevraagde annuïteitenlening van € 75.000 voor een periode van 3 jaar. De KUH neemt daarvan de eerste € 10.000 voor haar rekening.
Doel van de financiering is om de gedurende de verliesgevende jaren ontstane belastingschulden bij de belastingdienst af te lossen (scheelt rente) en de voorziene groei, inclusief de ontwikkeling van het Material Management Systeem, te financieren. Omdat de zekerheden, de overwaarde op het privéhuis van de ondernemer, ver uit gaan boven het te financieren bedrag kan het risico van verlies van de inleg op vrijwel 0 gesteld worden gesteld.  De geboden rentevergoeding is 6% per jaar, maandelijks uit te betalen.

Interesse?
Kom dan luisteren naar het verhaal van de ondernemer zelf op 3 juli a.s. om 17.30 uur p/a MeerMKB, Diamantlaan 4, Hoofddorp. Tot uiterlijk 18.30 uur kunnen er natuurlijk ook vragen gesteld worden. Wil je erbij zijn of ben je verhinderd maar wil je meer informatie ontvangen? Laat het even weten via info@kredietuniehaarlemmermeer.nl

Onze missie
De Kredietunie HLMR e.o. (de KUHeo) is een coöperatie van lokaal betrokken leden, veelal (ex-) ondernemers die of financiering willen geven of financiering nodig hebben. Het bestuur, de kredietcommissie en de raad van toezicht van de KUHeo zetten zich belangeloos in om enthousiaste ondernemers met goede plannen aan kennis en financiering te helpen.