Krediet aanvragen
FAQ items aan het laden...
Investeren
Investeren
FAQ items aan het laden...

Kredietunie Haarlemmermeer, DE lokale financierder

Je zit bij ons goed wanneer je:

-Je ondernemer bent in de regio Haarlemmerneer. Je ziet kansen voor je bedrijf en hebt daarvoor geld nodig.

-Je geïnteresseerd bent om je geld te investeren in goede initiatieven van ondernemers

Wij brengen investeerders en ondernemers met een kredietbehoefte bij elkaar.

De KUH is een coöperatieve vereniging die zonder tussenkomst van een bank, kredieten verstrekt. Succesvolle ondernemers en investeerders stellen middelen, contacten,kennis en ervaring beschikbaar aan ondernemers met een kredietvraag.

Wat maakt de KUH anders dan een reguliere bank?

– Snelheid van zaken doen

– Klankbord met senior ondernemers die de kredietvrager begeleiden

– Interessant netwerk

– Geen winstoogmerk, bestuur en seniorondernemers werken onbezoldigd

– Lokale betrokkenheid

Krediet Unie Haarlemmermeer, VOOR en DOOR ondernemers.