Het kredietgevend lid loopt dit risico. Dat komt doordat het lid hetzij in Perpetuele Ledencertificaten van KUHeo investeert hetzij zelf bepaalt in welke kredieten hij/zij investeert en voor welke bedragen. De kredietunie treedt in dat geval op als bemiddelaar.

De kredietunie is een coöperatie die er is voor al haar leden. Een belangrijke taak is het beoordelen van kredietaanvragen en potentiële kredietnemers, juist om het kredietrisico te minimaliseren. Daarnaast is tijdens een afgesloten krediet een coach vanuit de kredietunie actief. Die houdt actief de vinger aan de pols.