Lees hier de nieuwsbrief van 8 september 2020:

Agenda 2020
Juli – december: Op aanvraag: Masterclass ‘Ontwikkel je Plan voor de toekomst’
2 november: 17.00 – 18.30 Ledenvergadering en presentaties kredietnemers

Stand van zaken Haunted Houses
Zo’n 20 belangstellenden kwamen op 27 augustus af op de pitch die de initiatiefnemers van dit grootste spookhuis van Europa gaven in de Studio’s Aalsmeer, de beoogde locatie. Zij hoorden dat de opening vanwege corona en een te korte voorbereidingstijd een jaar is uitgesteld tot september 2021. En ook dat er onderhandelingen gevoerd worden met een investeerder uit de recreatiebranche die in een groot deel van de financiering moet voorzien. Het bestuur wil zich sterk maken om ter ondersteuning met haar leden een annuïteitenlening van € 100.000,- bij elkaar te brengen die in een periode van 3 jaar wordt afgelost. Over de lening wordt een rente van 6% vergoed. Leden, of diegenen die dat willen worden, kunnen nu al een ‘aandeel’ van minimaal € 5.000,- in deze lening reserveren. Zodra het totale financieringsplan rond is, ontvangen deze personen dan de laatste informatie en wordt hen gevraagd definitief te besluiten over deelname.
De afgelopen dagen is er inmiddels, naast een bedrag van € 10.000,- uit de centrale kas van onze Kredietunie, door leden een bedrag van ca. € 40.000,- gereserveerd. Wil je ook een bedrag in deze lening reserveren? Mail naar info@kredietuniehaarlemmermeer.nl

Help je mee Toko Bandoeng te financieren?
Toko Bandoeng is in Amsterdam West al bijna 60 jaar bekend als de leverancier van Indonesische gerechten uit eigen keuken. Met een ook in coronatijd stabiele omzet. En nu is er dan een generatiewisseling. Zoon Ryen heeft recent de zaak overgenomen van zijn ouders en heeft dit zelf gefinancierd. Maar er ontbreken middelen om de zaak te moderniseren. Hij wil onder meer een grote stoomoven aanschaffen voor een efficiëntere productie, de airconditioning vervangen en ook de winkelomzet vernieuwen. Hij heeft daarbij ook diverse ideeën hoe hij tot een verhoging van de omzet kan komen. De genoemde investeringen vragen om een financiering van totaal € 27.500,- die binnen een periode van 4 jaar wordt afgelost. Ook hier wordt over de lening een rentepercentage van 6% vergoed. Omdat KUHeo zelf € 10.000,- uit haar centrale kas kan bijdragen kunnen leden, of diegenen die dat willen worden, deelnemen in het resterende bedrag van € 17.500,-. Interesse? Er is een businessplan beschikbaar. Vraag het aan via info@kredietuniehaarlemmermeer.nl

Lopende contacten
Op dit moment lopen er meerdere contacten met potentiële kredietnemers die wij in enkele gevallen ook begeleiden bij het uitwerken van hun ideeën tot een goed en compleet ondernemingsplan. Een voorbeeld daarvan is Karpa Farm Kitchen met initiatiefnemers Jonathan Karpathos en Xander Meijer. KUHeo wil zich samen met de Rabobank sterk maken om deze ondernemers aan financiering te helpen.
Verder wordt er nog gewerkt aan een plan voor het opzetten van een nieuwe lijn speciale jasjes voor jonge kinderen. Ook is er contact met een ondernemer die hotels ontzorgt op het gebied van bedrijfskleding e.d.
Recent is bekend geworden dat het restaurant de Gerritshoeve haar vergunningen binnen heeft en haar ondernemingsplan gaat samenstellen om tot een financieringsaanvraag te komen.

Stand van zaken lopende financieringen
Op dit moment kan alleen The Cobra’s niet aan zijn verplichtingen voldoen omdat hij, zoals eerder gecommuniceerd, gestopt is met zijn garage en zijn taxibedrijf gedurende de coronacrisis geen inkomen heeft opgeleverd. De eigenaar heeft om die reden al enige tijd uitstel gekregen van de betaling van rente en aflossing. Hij wil met de inventaris van zijn vorige garage een doorstart maken en heeft daarvoor, met ondersteuning van IMK advies, een aanvraag bij de gemeente Amsterdam ingediend. De betrokken kredietgevers worden uiteraard op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkeling.
De andere kredietnemers als ZIEN, de Fietsfreak, PMC en Markering Creator draaien ondanks de coronacrisis goed door en voldoen steeds tijdig hun rente en aflossing.

Ontwikkelingen binnen het bestuur
De laatste maanden is Michiel Hulst binnen het bestuur actief als directeur. De samenwerking verloopt heel positief en hij zorgt, net als het nieuwe bestuurslid PR & Communicatie Daniëlle Meijer, voor extra energie en activiteiten. De positieve ervaringen hebben het bestuur en de Raad van Toezicht doen besluiten om Michiel te vragen het voorzitter stokje van Addick Land over te nemen. De laatste kan zich dan vanuit het bestuur geheel concentreren op het zo goed mogelijk begeleiden van ondernemers die financiering nodig hebben. Daarmee wordt verwacht dat het aantal financieringen door onze Kredietunie zal toenemen wat belangrijk is voor de continuïteit van KUHeo. Bij de eerstvolgende ledenvergadering zullen de benoemingen van Michiel en Daniëlle ter goedkeuring op de agenda staan.