Lees hier de nieuwsbrief van 16 november 2020:

Agenda 2020
Juli – december: Op aanvraag: Masterclass ‘Ontwikkel je Plan voor de toekomst’

Toko Bandung gefinancierd!
Dankzij de bijdrage van vier leden van onze Kredietunie en nog een storting van € 10.000 uit onze centrale kas kan Toko Bandung, al in de zestiger jaren in Amsterdam actief, een 4-jarige lening ontvangen van € 27.500,-. Met dit geld zal Ryan, die de toko van zijn ouders heeft overgenomen, de zaak flink moderniseren. Hij wil onder meer een grote stoomoven aanschaffen voor een efficiëntere productie, de airconditioning vervangen en ook de winkelinrichting vernieuwen. Het spreekt voor zich dat hij, in aanwezigheid van zijn moeder Joan die ook in de toko helpt, met de KUH-bestuursleden Roel en Addick op 9 november met veel plezier de leningsovereenkomst ondertekende.

Nieuwe aanvragen
Op dit moment loopt de aanvraag van het Spookhuis nog steeds. Mooi is dat door diverse leden gezamenlijk al voor een bedrag van ca. € 65.000 aan bijdragen is gereserveerd. Echter, door corona, is de bouw uitgesteld en wordt de opening pas verwacht na de zomervakantie 2021. Met de initiatiefnemers Arno en Dion is nu de afspraak gemaakt om begin 2021 het businessplan te updaten naar de laatste stand van zaken en dan ook opnieuw te presenteren naar onze leden en andere potentiële investeerders.

Op dit moment lopen er meerdere contacten met ondernemers die een eerste intake hebben “doorstaan” en nu met veel enthousiasme hun ideeën uitwerken tot een compact ondernemingsplan. Daarin geven ze aan waar ze met hun bedrijf naar toe willen, welke diensten en/of producten ze aan welke doelgroepen willen verkopen en leveren. En niet onbelangrijk, hoe ze e.e.a. denken te realiseren met behulp van promotie en verkoop, “productie” en zo nodig personeel. Dit plan wordt vervolgens vertaald in over meerdere jaren in omzetten, kosten, resultaten, investeringen, liquiditeitsontwikkeling en een financieringsplan. Tegen een kleine vergoeding helpt onze Kredietunie daar ook bij. Wil je meer weten over deze hulp? Stuur een mailtje naar info@kredietuniehaarlemmermeer.nl

Lopende financieringen
Ten opzichte van de vorige update zijn er geen veranderingen te melden. De Fietsfreak, Zien, PMC en Radixize/Marketing Creator voldoen keurig aan hun verplichtingen. Van de Cobra’s is bekend dat deze al in 2020 zijn gestopt met het garagebedrijf. Uit de inkomsten van het taxibedrijf heeft de eigenaar daarna nog enkele maanden aan zijn verplichtingen voldaan maar dat bedrijf ligt nu door corona vrijwel stil. Ricardo mikt nog steeds op een doorstart in de vorm van een zelf service garage waarvoor hij een plan laat ontwikkelen dat hij nodig heeft voor een financieringsaanvraag bij de gemeente Amsterdam.

Benoemingen bestuur
Tijdens de ledenvergadering van 2 november konden de volgende nieuwe bestuursleden worden benoemd: Michiel Hulst tot voorzitter/directeur, Danielle Meijer tot bestuurslid PR & communicatie, Addick Land tot bestuurslid Begeleiding aanvragen. Daarmee is het bestuur sinds lange tijd weer compleet en kan weer vaart gaan maken.

Plannen voor 2021
Ons bestuur heeft recent geïnventariseerd wat we goed vinden gaan en wat beter moet. En dat heeft geleid tot de volgende doelstellingen en speerpunten voor komend jaar die ook werden gedeeld tijdens de recente ledenvergadering.
Doelstelling is om in 2021 voor een totaalbedrag van ca. € 400.000 aan leningen af te sluiten.
Daarvoor is het nodig dat er meer aanvragen bij onze Kredietunie binnenkomen. Dit kan alleen als onze naamsbekendheid toeneemt als gevolg van meer promotie. Daarvoor is ook geld in de door de ledenvergadering goedgekeurde begroting gereserveerd. Verder wordt de samenwerking aangehaald met organisaties die al zakendoen met potentiële kredietnemer, zoals bijvoorbeeld accountantsbureaus. Om het proces van kredietverlening te versnellen wordt voor een groter commitment bij het begin het proces een planning afgesproken. Om bij grotere bedragen stapelfinanciering mogelijk te maken samenwerking gezocht met partijen als Collin Crowdfund, banken e.d.
Tenslotte is het belangrijk dat ons vrijwilligersteam versterkt wordt zodat we het werk nog beter kunnen verdelen. Wil je deel uitmaken van ons team? Mail info@kredietuniehaarlemmermeer.nl en we nemen graag contact met je op.